Analiză AIAS: 1734 de coliziuni cu păsări înregistrate în perioada 2010-2020 în România

În „Raportul Anual de Siguranță AIAS” publicat de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) în anul 2021, coliziunile cu păsări au fost identificate ca fiind cel mai raportat tip de eveniment de aviație civilă.

Aceste evenimente reprezintă o problemă de actualitate, care cauzează anual, daune aeronavelor la nivel internațional și național. În România este înregistrat un procent semnificativ de evenimente raportate la nivel național și constituie un subiect important de siguranță pentru aviația civilă, care necesită analiză.

Prezentul raport analizează coliziunile cu păsări, produse în România în proximitatea aeroporturilor internaționale în perioada 2010–2020, ce are scopul de a informa publicul interesat asupra situației naționale a evenimentelor de acest tip, în care au fost implicate aeronave utilizate de aviația comercială, precum și a efectelor acestora asupra siguranței zborului.

Prin această analiză se dorește a arăta care este evaluarea riscurilor subiectului de siguranță abordat și modul în care este afectat nivelului de siguranță pentru operațiunile de aviație civilă comercială.

Pentru analiză au fost utilizate informații înregistrate în baza de date națională ECCAIRS, în urma evenimentelor raportate în perioada 2010–2020.

Distribuția numărului de coliziuni cu păsări în perioada 2010-2020

În perioada 2010–2020, au fost colectate 1734 de coliziuni cu păsări, produse pe teritoriul României, după cum se poate observa din graficul de mai jo s, acestea au înregistrat o creștere semnificativă în perioada anilor 2017–2019.

Așadar, în anul 2017 au fost notificate 229 de astfel de evenimente, iar în 2019, numărul coliziunilor cu păsări a crescut cu 59% față de 2018, fiind în total 318 evenimente.

Graficul de mai jos evidențiază situația pe anul 2020, în care a fost înregistrat un număr de 135 de evenimente, fiind sub media ultimilor 9 ani, care este egală cu 163,4 evenimente pe an, cu un procent mai mic cu aproximativ 58% față de anul precedent. Acest fapt este o consecință directă a pandemiei mondiale de SARS-CoV-2, ce a avut în România punctul de început în luna martie 2020.

Reclamă

În graficul 1, este reprezentată rata procentuală a coliziunilor cu păsări raportate, calculată din numărul total de evenimente înregistrate în baza de date națională. Valorile acestei rate sunt cuprinse între 6,9% – 13,2%, având o medie pe 10 ani egală cu 10,4%. Din acest calcul întelegem care este rata de producere a evenimentului la nivel național.

În analiza coliziunilor cu păsări s-a luat în calcul distribuția numărului de evenimente pe perioada unui an calendaristic și s-a observat o incidență ridicată a acestora în lunile iulie, august și septembrie.

Astfel, după cum se poate observa din graficul 2, din totalul de 1734 de evenimente raportate în perioada 2010–2020, în aceste 3 luni au avut loc 52,9% din evenimente, respectiv 919 evenimente ce s-au produs în perioada iulie–septembrie, cu un maxim atins în luna august (363 de evenimente). Acest fapt poate fi explicat de numărul ridicat al mișcărilor de aeronave din lunile de vară.

Riscul asociat acestui de tip de eveniment se evidențiază prin rata anuală a coliziunilor cu păsări la 1.000 de mișcari de aeronavă. Calculul este reprezentat de raportul dintre numărul anual de coliziuni cu păsări și numărul de mișcări de aeronavă înregistrate pe aeroporturile internaționale din România.

În graficul 3 este reprezentă valoarea ratei, calculată pentru fiecare din cei 10 ani analizați. Cele mai mici valori sunt înregistrate în perioada 2015 – 2016, iar cele mai mari valori în anii 2019 – 2020. De asemenea, se poate observa fluctuația mică a valorii ratei între acești ani, în profida pandemiei de SARS-CoV 19 ce a afectat traficul aerian la nivel mondial.

Distribuția coliziunilor cu păsări în funcție de severitate

Cele 1734 de evenimente analizate au fost clasificate din punct de vedere al severității evenimentului, drept incidente și evenimente fără afectarea siguranței. Este de menționat faptul că în baza de date națională, nu au fost înregistrate evenimente încadrate în clasele de severitate accident sau incident grav.

De asemenea, la nivelul AIAS, nu există evenimente de acest tip pentru care să fi fost inițiate investigații privind siguranță aviației civile.

În graficul 3 se poate vizualiza distribuția numărului de evenimente clasificate în funcție de clasa de severitate pe cei de 10 ani analizați. Numărul evenimentelor clasificate ca incident este de 551 evenimente, ce reprezintă un procent de 3 2%, iar procentul evenimentelor, clasificate ca evenimente fără afectarea siguranței, fiind de 68%.

Distribuția numărului de coliziuni cu păsări la nivelul României

În urma analizei datelor disponibile din baza de date națională au fost identificate locațiile aerodromurilor cu cea mai mare frecvență pentru producerea acestui tip de eveniment, în perioada 2010–2020.

Pentru a păstra confidențialitatea datelor din rapoartele de siguranță trimise către AIAS și înregistrate în baza de date ECCAIRS, numele aeroporturilor din România au fost secretizate.

În funcție de locul de producere a evenimentelor, aeroportul A se situează pe primul loc, cu un total de 7 30 de coliziuni cu păsări, reprezentând 41,4% din numărul total de evenimente înregistrate. Acesta este urmat, în ordine descrescătoare de aeroportul B cu 194 de coliziuni cu păsări și aeroportul C cu 187 de coliziuni cu păsări, după cum se poate observa în graficul 5.

Pentru a reliefa mai bine imaginea reală a coliziunilor cu păsări, a fost calculată rata de producere a acestui de tip de eveniment pentru o mie de mișcări de aeronavă. Datele despre numărul mișcărilor de aeronave utilizate în analiză, au fost puse la dispoziție de către Departamentul de Statistică din cadrul Autorității Aeronautice Civile Române.

Rata a fost calculată pentru primele 3 aeroporturi ca număr de coliziuni cu păsări, conform graficului 5, pentru fiecare din cei 10 ani și unde poate fi observată fluctuația valorilor acestei rate.

În urma analizei acestui grafic, se poate concluziona că numărul coliziunilor cu păsări este într-o relație de liniaritate cu numărul de mișcări de aeronavă, iar aeroporturile care înregistrează un trafic aerian ridicat sunt mai predispuse spre a avea un număr mai mare de evenimente din care rezultă coliziuni cu păsări, dar fără a influența semnificativ valoarea ratei, iar acesta este cazul aeroportului A.

În situația aeroportului B, după cum se poate observa în graficul6, acesta prezintă o creștere a valorilor ratei în perioada 2017 – 2020, chiar dacă numărul de mișcari de aeronavă a scăzut în anul 2020 cu aproximativ 50% față de anul 2019.

Pentru aeroportul C, putem observa de asemenea, o constanță a ratei coliziunilor cu păsări pentru cei 10 ani analizați, având valori cuprinse între 0,3 și 1,5.

Distribuția numărului de evenimente după faza de zbor

Coliziunile cu păsări se pot produce în majoritatea fazelor de zbor, dar pentru că în România, aviofauna include specii care zboară la înălțimi de sub 150m, la nivel național cele mai multe evenimente cu coliziuni cu păsări au loc la altitudine joasă.

În graficul 7 se poate observa reprezentarea numărului de evenimente în funcție de faza de zbor și putem constata incidența de producerea acestui tip de eveniment, care are loc în cele mai importante două faze de zbor, decolarea și aterizarea aeronavelor.

În aceste două faze de zbor au avut loc 81% din evenimente, fiind considerate fazele de zbor cu cel mai mare risc probabil pentru producerea unei coliziuni cu păsări.

De asemenea, pe lângă evenimentele reprezentate mai jos sunt înregistrate în baza de date națională 181 de coliziuni cu păsări, pentru care nu este cunoscută faza de zbor în timpul căreia s-au produs.

Distribuția numărului de evenimente după partea lovită a aeronavei

Daunele cauzate de coliziunile cu păsări și impactul asupra zborului pot varia foarte mult. Din fericire, situațiile în care coliziunea cu o pasăre poate avaria o aeronavă comercială sunt foarte rare, însa nu ar trebui subestimată acestă posibilitate.

În cele mai rele situații, o pas ăre poate străpunge parbrizul aeronavei și ar putea provoca răni grave pilotului sau în situația impactului frontal la o viteză mare cu o pasăre pot fi afectate zonelor sensibile ale acestei părți de aeronavă. Este de știut că atunci când viteza aeronavei este mare și greutatea păsării este de asemenea, mare, atunci și daunele produse de lovituri pot fi mai grave.

În majoritatea cazurilor, o coliziune cu o pasăre, nu este suficient de violentă pentru a provoca daune vizibile aeronavei, dar cu toate acestea fiecare coliziune necesită verificări ale avionului și o evaluare exactă a situației.

Din cele 1734 de evenimente de aviație civilă analizate, doar un număr de 799 de evenimente conțin informații cu privire la o parte a aeronavei lovite la producerea evenimentului.

Din graficul 7 putem observa că zonele care sunt cel mai des lovite ca urmare a acestui tip de coliziune sunt: parbrizul – 17%, fuselajul – 14,4% și aripa – 13,8%.

Dintre cele 799 de evenimente, avem înregistrate 66 de evenimente din care au rezultat deteriorări minore ale structurii aeronavelor, ce reprezintă un procent de 3,7% din evenimentele totale.

Pașii următori

Riscul producerii unei coliziuni cu păsări nu poate fi complet eliminat, dar pot fi utilizate mai multe metode pentru reducerea eficientă a acestui risc.

O metodă poate fi reprezentată de informarea cu privire la datele despre posibilitea coliziunilor cu păsări din publicațiile de informare ale aeroporturilor (Aviation Information Publication) și a raportelor ce conțin date privind concentrațiile mari de păsări și tipurile de păsări din zonele de zbor.

O altă metodă necesară este urmărirea NOTAM-urilor pentru a verifica riscurile raportate, înainte de fiecare zbor, unde se pot regăsi informații despre situația prezenței păsărilor în zona aeroporturilor, migrației sezoniere sau a avertismentelor importante privind concentrațiile de păsări în zona aeroporturilor.

După cum s-a putut observa la analiza coliziunilor cu păsări după faza de zbor, există posibilitatea nesesizării producerii acestui eveniment în zbor, iar de aceea o etapă importantă este reprezentată de verificarea aeronavei înainte și după fiecare călătorie, pentru a putea identifica eventuale daune care ar fi putut fi produse.

După orice lovitură cu păsări, chiar și cu cele de talie mică, aeronava trebuie inspectată temeinic după aterizare, deoarece daunele rezultate pot fi suficient de mari încât aeronava să nu mai fie navigabilă și să fie necesară întreținerea acesteia.

Evenimentele din care rezultă coliziuni cu păsări trebuie raportate obligatoriu către AIAS pentru a putea cunoaște situația reală a acestui tip de eveniment la nivel național și pentru a putea fi luate măsuri de siguranță.

Concluzii

Analiza de față reprezintă o analiză inițială a coliziunilor cu păsări, înregistrate în baza de date națională, care are ca scop crearea unei imagini asupra acestui tip de eveniment. Acest tip de eveniment este unul dintre cele mai întâlnite, al cărui risc nu poate fi complet eliminat, dar poate fi redus.

De asemenea, punctele importante ale acestui raport sunt:
– coliziunile cu păsări reprezintă un eveniment de aviație prezent la nivelul României;
– aceste evenimente au o rată de incidență mare în lunile de vară – toamnă;
– numărul de coliziuni cu păsări este influețat de numărul de mișcări de aeronavă;
– la nivelul României, coliziunile cu păsări au fost înregistrate în clase de severitate „incident” și „fără afectarea siguranței”;
– aceste evenimente sunt prezente în jurul tuturor aeroporturilor internaționale din
România;
– fazele de zbor care au cea mai mare incidență de producere a unei coliziuni cu păsări sunt aterizarea și decolarea;
– parbrizul, fuselajul și aripa sunt principalele părți ale aeronavei care sunt lovite de păsări;
– cu cât viteza aeronavei este mai mare și pasărea este mai grea, cu atât riscul este mai mare de a apărea o daună mai gravă la aeronava;
– este obligatorie raportarea tuturor evenimentelor din care au rezultat coliziuni cu păsări.

Raportul integral este disponibil mai jos și poate fi descărcat de AICI
Analiza_coliziunilor_cu_pasari_2010-2020

Abonează-te la BoardingPass Plus
Abonamentul BoardingPass Plus îți oferă acum acces la versiunea fără reclame a site-ului nostru și acces la articolele care conțin informații obținute în exclusivitate de BoardingPass.

Deții deja un abonament BoardingPass Plus?

⚠️ Acest articol este proprietatea Aviation Geek SRL (www.boardingpass.ro) și este protejat de Legea dreptului de autor și drepturilor conexe (8/1996). În lipsa unui acord scris din partea Aviation Geek SRL, preluarea informațiilor din acest articol se poate face, potrivit reglementarilor în vigoare, doar în limita a maximum 200 de caractere și precizarea sursei cu link activ! Încălcarea acestor prevederi va fi supusă procedurilor pentru intrarea în legalitate și recuperarea daunelor.Reclamă


Total
0
distribuiri
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Articolul anterior

HiSky a obținut autorizațiile necesare pentru a zbura în Rusia

Articolul următor

Lista țărilor cu risc epidemiologic a fost actualizată (10 iunie)

Articole similare
Profilul complet al acestei companii aeriene va fi disponibil în curând.

Abonament BoardingPass Plus

Dacă ești deja abonat la BoardingPass Plus, te rugăm să te conectezi pe site folosind numele de utilizator și parola contului tău.

În cazul în care nu ești abonat dar dorești să o faci, poți să te abonezi acum la BoardingPass Plus rapid și simplu.

De ce să cumperi un abonament BoardingPass Plus? Află aici.

Abonează-te la buletinul informativ Din aviație

Abonează-te gratuit la buletinul nostru informativ și îți trimitem în fiecare dimineață de vineri pe e-mail cele mai noi și importante știri din industria aviatică locală și globală.

Abonament BoardingPass Plus

Dacă ești deja abonat la BoardingPass Plus, te rugăm să te conectezi pe site folosind numele de utilizator și parola contului tău.

În cazul în care nu ești abonat dar dorești să o faci, poți să te abonezi acum la BoardingPass Plus rapid și simplu.

De ce să cumperi un abonament BoardingPass Plus? Află aici.

Abonează-te la buletinul informativ Din aviație

Abonează-te gratuit la buletinul nostru informativ și îți trimitem în fiecare dimineață de vineri pe e-mail cele mai noi și importante știri din industria aviatică locală și globală.

Abonează-te la buletinul informativ Din aviație

Abonează-te gratuit la buletinul nostru informativ și îți trimitem în fiecare dimineață de vineri pe e-mail cele mai noi și importante știri din industria aviatică locală și globală.

Total
0
Share